Föreningen

Anmälan till Allékonsten 2021-stängd!

Idag den 15 juni stängs webbanmälan då vi fått in tillräckligt antal med anmälningar.

Inbjudan till konstnärer och konsthantverkare

Länk till Inbjudan för utskrift (PDF)


Årets Kultur- och Skördefest i Mariestad kommer att äga rum 24 – 26 september 2021. Vi
inbjuder härmed Dig att delta i årets utställningar! Utomhusutställningen i Esplanaden
samt Samlingsutställningen, som i år kommer att vara i Tingssalen och pågå från
17/9 – 3/10, kommer att genomföras. Vi inbjuder dessutom till inomhusutställningar,
enligt gängse modell! Vi är optimister, tror att vaccinationerna har hunnit genomföras för de
flesta av oss samt att restriktionerna från våra myndigheter lättat. Skulle pandemiläget
fortfarande vara allvarligt i september, blir inomhusutställningarna runt om i staden
inställda.


Konstutställning i Esplanaden


Från och med fredagen den 24 september till och med söndagen den 3 oktober
kommer utomhusutställningen i Esplanaden att visas.


Temat för i år är:

”HOPP”


Mått på tavlan: exakt 110 x 110 cm, max djup 3 cm. Det är mycket viktigt att
dessa mått hålls, då tavlorna ska monteras i redan färdigställda ramar (tillhandahålles av oss).
Rekommenderat material är masonit (tunt och böjligt material) som grundmålas på
båda sidorna. Tavlorna kommer att stå utomhus i 10 dygn, samt visas på vår hemsida
www.allekonstmariestad.se. Du som har svårt att få tag i masonitskiva kan vända Dig
till JP:s Fastigheter, tel 0501-393700, som lovat bistå föreningens medlemmar.
Du som enskild konstnär ansvarar själv för att ditt konstverk klarar de
väderförhållanden som kan råda.

Anmälan och kostnad


Anmälan: Senast den 16 maj för att du säkert ska få med information om din
utställning i vår marknadsföring och för att du ska beredas en utställningsplats. Du
anmäler dig via vår hemsida: www.allekonstmariestad.se eller skickar bifogad blankett
till Margareta Edman Gärdesgatan 11, 542 43 Mariestad


Kostnad: 450 kr, varav 150 kr är medlemsavgift i konstföreningen Allékonst
Mariestad. (Har du redan betalt din medlemsavg. betalar du alltså 300 kr.)
Information kommer också att finnas på föreningens hemsida.
Välkommen med Din anmälan!

Kommentarer inaktiverade för Anmälan till Allékonsten 2021-stängd!

Tack så mycket!