BLI MEDLEM

INTRESSERAD AV KONST?
Önskar du bli medlem i Allékonst Mariestad och få inbjudningar till kommande utställningar?
Medlemsavgiften för både stödmedlemmar och konstnärer är 100 kronor/år.

Betala 100:- till Plusgiro: 53 83 38-5
Ange ditt namn på inbetalningen och fyll i formuläret nedan och skicka in.

Välkommen!

Allekonstföreningen Mariestad
Organisationsnummer: 8024494570
Kiselvägen 15 54231 Mariestad
Plusgiro: 53 83 38-5
E-post: info@allekonstmariestad.se