INTRESSERAD AV KONST?
Önskar du bli medlem i Allékonst Mariestad och få inbjudningar till kommande utställningar?
Medlemsavgiften för både stödmedlemmar och konstnärer är 100 kronor/år. Betala till Plusgiro: 53 83 38-5 Ange ditt namn på inbetalningen och fyll i formuläret nedan och skicka in.


Välkommen!

Allekonstföreningen Mariestad
Organisationsnummer: 8024494570
Ordförande: Ann-Charlotte Sjöblom-Calson, Tfn 0501-17953, 070-30446952
Kiselvägen 15 54231 Mariestad
Plusgiro: 53 83 38-5
E-post: info@allekonstmariestad.se