Inlämning av Allékonst

     Det var full rusch vid inlämningen av Allékonsten vid Indufa lördagen den 23 september. Allt fungerade tack vare ett gott teamarbete! Tavlorna i allén sätts upp av MFK fredag den 29:e kl 9.00 och tas ner den 8 oktober klockan 16.00. De ska då hämtas av konstnärerna och avhämtningen registreras av ordföranden. Under lördagen har också alla utställare lämnat ett alster till Tingssalen till samlingsutställningen. Därmed har stans största konstutställning dragit igång, med över 70 utställare!


Posted in -Okategoriserat