Ny ordförande

Vid allékonstens sammanträde den 23 mars 2017 beslutades att till ny ordförande utse Ann-Charlotte Sjöblom-Calson då Chris Nygren avgått av personliga skäl.

Övriga styrelseledamöter är Birgitta Westin Kornblad, sekreterare, Kerstin Persson, kassör, Ann Magnusson och Gunilla Johannesson.

Adjungerade är Ann-Christine Johansson, Kerstin Lind-Rosander, Anke Lenngren och Stig Dahlin.


Posted in -Föreningen