Föreningen

Årsmöte 2023

Årsmöte den 20 februari 2023 på Humlets samlingslokal.
På årsmötet samlades ca 30 personer totalt, där vi serverades semeltårta och kaffe.
Under mötet valdes fem personer till styrelsen, plus en ersättare. Fyra nya personer, samt två ”gamla”.
Den nya styrelsen får välja inom sig vem som utses till ordförande, då det inte var någon som anmälde sig frivilligt under årsmötet.
Medlemsavgiften för 2024 ligger kvar på 150:-
Efter årsmötet framkom flera förslag för temat till årets Kultur- & Skördefest, Möten vann .
(Under det konstituerande mötet valdes Susanne Johansson till ordförande.)

Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2023

Tack så mycket!