Styrelsen

Ordförande
Susanne Johansson       

079 014 14 16

Vice ordförande/Kassör
Cathrine Ottosson       

073 150 99 78

Sekreterare

Hilda Lennartsson  

073 044 22 74

Ledamot

Yvonne Berg

073 055 55 76

Ledamot

Stig Dahlin

073 435 61 56

Ersättare

Berit Lidar

0506 474 38

Här finns protokollarkiv

Tack så mycket!