Utställningar

Årets utställningar, 2018, ägde rum den sista helgen i september, i samband med Kultur & Skördefesten i Mariestad.

Det fanns möjligheter att delta i två olika utställningsformer – Utomhus och/eller inomhus. Konstnärer från hela landet och i olika åldrar var välkomna att medverka:

  • Allékonstutställningen i Esplanaden, som är en 10 dygn lång konstutställning utomhus, har årligen olika tema.  Alla konstverk, som måste ha måtten 1,10 m x 1,10 m,och djup om max 3 cm,  monteras på föreningens skärmar. De står ute dygnet runt och är belysta vid mörker.  Den som ville köpa en tavla, kunde på Gutenbergshuset få prisupp-gifter på respektive verk.

Allékonstföreningen lät trycka upp en speciell broschyr med karta och namn på deltagande konstnärer. Inomhus fanns konstut-ställningar och försäljning av konstverken kom att ske under helgen fredag-söndag i olika lokaler, bland andra:

  • ABF:s nya lokaler, Västerlånggatan 1
  • Murgården och Trädgårdsmästeriet, Leksbergsv. 3, vid tennisbanorna i Gärdesparken
  • Trädgårdsskolan – Da Capo Mariestad
  • Stadshusets entré vid Gamla torget
  • Några konstnärers egna ateljéer

Konstutställningarna inomhus behöver inte följa temat för Allékonstens tavlor.

I Gutenbergshuset på Hamngatan kommer det att finnas en samlingsutställning, med ett verk av varje konstnär som medverkar, antingen i egen ateljé eller i någon av ovan nämnda lokaler.

Inför utställningshelgen tar föreningen fram en broschyr med namn på alla deltagande konstnärer i respektive lokal, samt en karta över var lokalerna finns.

Annonsering kommer också att ske i olika tidningar.

Tack så mycket!