ANMÄLAN TILL ALLÉKONST 2019

STÄNGD

ALLÉKONST 2019

Vi arrangerar konstutställningar utomhus och inomhus under Kultur & Skördefesten årligen.
Här är 2019 års utomhusutställning på Esplanaden med temat

”Kontraster”

Tack till våra sponsorer!