Allékonst 2019

Vi arrangerar konstutställningar utomhus och inomhus under Kultur & Skördefesten årligen. 
Här är 2019 års utomhusutställning på Esplanaden med temat

”Kontraster”