Allékonstens historia


Hur det började
1998 kom Kjell Fristedt till dåvarande kulturchef, Gunilla Broberg, med en fantastisk idé. Mariestad skulle komma till besökarna, inte tvärtom.
Konstnärer målade efter tema, på stora masonitskivor, 1.10 höga och 2.20 m breda. Detta galleri utomhus, som skedde i oktober, var början till att sätta Mariestad på kartan.
Kjell Fristedt var den som höll i Allékonsten, som fixade sponsorer och övrig hjälp. Kommunen ombesörjde hämtning av dessa stora konstverk hos konstnärerna, satte upp och tog ned varje morgon och kväll i Esplanaden. Ett av åren stod verken i stadsparken. Thomas Aldén, centrumledare, och som jobbade för handeln, kom med och då kom bl a belysningen till. Vi fick även storleken 1.10×1.10 under sista åren. 2002 var sista året.


Hur det återuppstod
2004 återuppstod Allékonsten i en något annorlunda skepnad. Kjell Martinsson, konstnär och Gunilla Broberg, kulturchef, kom överens om att starta upp på nytt. Ett samarbete mellan näringslivet, kulturkansliet och konstnärerna tog fart. Thomas Aldén fanns med även nu. Kjell Martinsson bildade en grupp frivilliga konstnärer, Ezzard Keymer, Lars Larsson, Birgit Backman, Astrid Dahlin, Gunilla Cedmar och Susanne Johanson. Dessa sju arbetade med det praktiska och samarbetade med kulturchefen Gunilla Broberg, som bistod med medel och samordning med övriga aktörer. Efter några år flyttade Kjell M. till Öland, och Susanne J. tog över


Den tidigare Skördefesten utökades nu med konsten, och blev då Skörde- och Kulturfest. Någonstans på vägen har orden bytt plats, så numera heter den Kultur- & Skördefest.
Ezzard Keymer var den som tog fram den färgrika loggan.
2004 var det svårt att nå konstnärer, idag är vi drygt 100 medlemmar. Här finns glada amatörer till mer etablerade konstnärer, alla är välkomna att vara med.
Denna gång snickrade och målade gruppen de stora ramarna. Nu blev alla tavlor 1.10×1.10, belysning under kvällarna, och de stod ute i tio dagar. Tidpunkten ändrades till sista helgen i september. Från och med nu, 2004, kunde konstnärerna ställa ut sina verk i både egna ateljéer och i gemensamma lokaler som kommun, kyrka, företag mm kunde ställa upp med. Detta är unikt, och något vi ska vara rädda om.


När föreningen bildades
Den 18 november 2009 bildades föreningen, Konstföreningen Allékonst Mariestad, med Susanne Johansson som ordförande. Nu står föreningen på egna ben med hjälp av sponsorer.
Kultur- & Skördefesten har blivit en stor härlig folkfest med konst, uppträdande, torghandel mm. Ung som gammal möts, vi pratar med varandra och känner gemenskap. Mariestad är en fantastisk stad.

Tack så mycket!