Oversikt_Mariestad_bFöreningen Allékonst i Mariestad är en ideell organisation som arrangerar konstutställningar under Kultur & Skördefesten i Mariestad den sista helgen i september – ett mycket omtyckt arrangemang i vår vackra sjöstad.

Du som är konstnär/konsthantverkare kan bli medlem i vår förening.

Är du intresserad av konst, men inte själv är utövare, är du välkommen att vara stödmedlem.

Medlemsavgiften, som är 100 kr per år, inbetalas på Plusgiro: 53 83 38-5.

Avgiften betalas i början av varje år.

Ställ gärna frågor eller kom med förslag, som hjälper oss att utveckla konstutställningarna, föreningens arbete och hemsidan – se kontaktuppgifter till föreningens styrelse nedan:

 

E-mail info@allekonstmariestad.se

Styrelsen

Ordförande Ann-Charlotte Sjöblom-Calson, lottacalson@hotmail.com, 0703046952.

Kassör Kerstin Persson, kerstin.a.persson@tele2.se, 0703534161

Sekreterare Birgitta Westin Kornblad, gittan.kornblad@gmail.com, 0739546647

Ann Lidefeldt, ann.magnusson56@gmail.com, 0705905648

Kerstin Lind Rosander

Länkar: