Bomässan

Ni som är intresserade av att ställa ut på Bomässan kan kontakta Kerstin Lind- Rosander. Mailadress kerstin.lind.rosander@gmail.com. Utställningsutrymmet är begränsat. Vi får också göra upp ett schema för att finnas i montern och representera/presentera föreningen.


Posted in -Okategoriserat