Föreningen

Studiebesök Tidaholm Litografiska

Besök på Litografiska verkstaden i Tidaholm
Medlemmar av styrelsen i Allékonst besökte Litografiska verkstaden i Tidaholm den 21 april som en fortbildningsaktivitet.
Verksamheten presenterades av läraren Jean Michael Schmidt.
Han berättade att anledningen till att tryckeriverksamheten en gång började var behovet av etiketter till tändsticksaskarna som tillverkades på fabriken Vulcan. (Namnet kom från von Essens favorithäst) Man gjorde även etiketter till burkar i andra länder. Det var de fattigaste som fick klistra etiketterna. De bodde i Labbås, eventuellt en förvanskning av ordet labors. Fabriken var en av de första som införde pensionssystem.
Tekniken köptes från Tyskland. Litografiska trycktekniken är den äldsta grafiska metoden. Ordet lito betyder sten. Motivet som ska tryckas fås genom att man ritar på stenen med en fet krita och tillsätter vatten. Stenen är en kalksten och kommer främst från Dresden i Tyskland.
Tändsticksfabriken startade upp 1897 av Hans Henrik von Essen vars släkt ägde flera stora gårdar runt Tidan och bidrog till att grunda staden Tidaholm där det växte fram ett flertal olika industrier som tillverkade kanoner, cyklar, bilar mm. En orsak var bl a att man kunde nyttja vattenkraften från Tidan. Så småningom fick man även en järnväg för transporter. Hantverket har med tiden effektiviserats och försvunnit.
En man vid namn Karl-Åke Nyström uppmärksammade den stora samling av tryckpressar och stenar som fanns kvar i byggnaderna och ville föra kunskapen vidare till nya generationer och fick igång verksamheten igen som utbildning på 80-talet.
Ansvariga för nuvarande verksamhet är Folkbildningsrådet i samarbete med Hellidens folkhögskola. Regionen och kommunen lämnar stöd. Litografiska akademin är en samlingsorganisation för Litografiska verkstaden och Konstlitografiska museet i Tidaholm.
Verkstaden är nu både en kollektivverkstad där konstnärer kan trycka sina bilder och en utbildningsverkstad för konstnärer och konststuderande. Man kan också med hjälp av tryckare få sina litografier framställda.
Under hela året tar man emot grupper för guidning då man också får göra en litografi.
Till verkstaden hör en pappersverkstad där konstnärer själva kan framställa sitt papper.
Vi fick prova på tekniken genom att göra en bild tillsammans som trycktes upp med tryckfärg, bränd tjära, på speciellt papper, 100 procent bomull,helt utan cellulosa.
Efter guidningen intog vi en mycket god lunch på folkhögskolan Helliden.

Kommentarer inaktiverade för Studiebesök Tidaholm Litografiska

Tack så mycket!