Tidigare allékonst

Bilder från Allékonstens begynnelse, de flesta är från 1998 och 1999. Bilderna är tagna och ägs av konstnären Kjell Fristedt.

Tack så mycket!