Utställningar

Årets utställningar äger rum den sista helgen i september, i samband med Kultur & Skördefesten i Mariestad.

Det finns möjligheter att delta i två olika utställningsformer – Utomhus och/eller inomhus. Konstnärer från hela landet och i olika åldrar är välkomna att medverka:

  • Allékonstutställningen i Esplanaden, som är en 10 dygn lång konstutställning utomhus, har årligen olika tema.  Alla konstverk, som måste ha måtten 1,10 m x 1,10 m,och djup om max 3 cm,  monteras på föreningens skärmar. De står ute dygnet runt och är belysta vid mörker.  Den som vill köpa en tavla, kan på Tingshuset få prisuppgifter på respektive verk.

Allékonst trycker upp speciell broschyr med karta och namn på deltagande konstnärer.Inomhus kommer konstutställningar och försäljning av konstverken att ske under helgen fredag-söndag i olika lokaler, bland andra:

  • ABF:s nya lokaler, Västerlånggatan1
  • Medborgarskolan i Esplanaden
  • Murgården och Trädgårdsmästeriet, Leksbergsv. 3, vid tennisbanorna i Gärdesparken
  • ABF på Stockholmsvägen
  • Prästgården vid Domkyrkan
  • Stadshusets entré vid Gamla torget
  • Några konstnärers egna ateljéer

Konstutställningarna inomhus behöver inte följa temat för Allékonstens tavlor.

 

I Tingshuset på Stocholmsvägen kommer det att finnas en samlingsutställning, med ett verk av varje konstnär som medverkar, antingen i egen ateljé eller i någon av ovan nämnda lokaler.

 

Inför utställningshelgen tar föreningen fram en broschyr med namn på alla deltagande konstnärer i respektive lokal, samt en karta över var lokalerna finns.

Annonsering kommer också att ske i olika tidningar

  •