Allékonst 2019

Inbjudan till konstnärer och konsthantverkare

Nu planerar vi för årets Kultur- och Skördefest i Mariestad 2019. Helgen den 27-29 september fylls
staden av konst, konsthantverk, torghandel och mycket annat.

Konstutställning i Esplanaden

Fredagen den 27 september – söndagen 6 oktober
visas utomhusutställningen i Esplanaden.

 

Tema: Kontraster

Mått på tavlan: exakt 110x110cm, maxdjup 3cm 

Det är mycket viktigt att dessa mått hålls då tavlorna ska monteras i redan
färdigställda ramar (tillhandahålles av oss).

Rekommenderat material är masonit (tunt och böjligt material) som
grundmålas på båda sidorna. Tavlorna kommer att stå utomhus i 10 dygn,
samt visas på vår hemsida.

Du som enskild konstnär ansvarar själv för att ditt konstverk klarar de 
väderförhållanden som kan råda.

 

Samlingsutställning på Gutenbergshuset

Årets samlingsutställning blir i Gutenbergshuset. Alla deltagande konstnärer
och konsthantverkare är välkomna att delta med ett bidrag var.

OBS! Detta gäller inte de utställare som enbart deltar med en allétavla i Esplanaden.

 

Övriga utställningslokaler (utan tema)

Under Kultur- och skördefestens tre dagar finns följande lokaler tillgängliga för utställare: 

  • ABF:s nya lokaler vid Gamla torget
  • Stadshuset
  • Medborgarskolan
  • Fängelse
  • G:a Stadshuset (4:e vån), Länsstyrelsen (södra längan)
  • ”Rosa villan”
  • Trädgårdsmästeriet, som tyvärr är lite osäkert i skrivande stund. 

Ange vid anmälan vilken lokal du är mest intresserad av.

Det är mycket viktigt att även du som ställer ut i egen ateljé eller utställningslokal, 
anmäler dig senast den 28 april så att du säkert kommer med i broschyr,
hemsidor, annonser etc.

Broschyrer att dela ut till vänner och intresserade, finns att hämta i Stadshuset
och/eller på Turistbyrån efter midsommar.

Inlämning av konst

Inlämning av konstverk till både utomhusutställningen i Esplanaden och
samlingsutställningen sker lördagen den 21september.
Det är oerhört viktigt att era tavlor är HELT TORRA när ni lämnar in dom!

Mer information om detta kommer i slutet av augusti.

Anmälan och kostnad

Anmälan: Senast den 28:e april
för att du säkert ska få med information om din utställning i vår marknadsföring,
och för att du ska beredas en utställningsplats.

Anmälningsavgift: 400 kr, varav 100 kr är medlemsavgift i Konstföreningen Allékonst Mariestad. 
(Har du redan betalt din medlemsavg. Betalar du alltså 300kr.) 
Lokal ingår i priset. 

Betalas till PG 53 83 38 – 5
Ange: Namn

Du anmäler dig via blankett eller online.
Blanketten skickas till:
Margareta Edman Gärdesgatan 11, 542 43 Mariestad
eller
Kerstin Lind Rosander Vintervägen 14, 542 42 Mariestad.

Tack så mycket!