Anngret Svensson

Mitt namn är Anngret Svensson men kallas för Annit. Jag har målat så länge jag kan minnas. Nu mera ägnar jag mig åt akvarellmålning. Motiven varierar. Under flera år har jag haft och har kurser/cirklar i akvarellmålning i ABFS regi.

Kontakt

Tfn 0730967066
Mail  annit33.msvensson@gmail.com

Tack så mycket!