Inga Gunnarsson

Född och uppvuxen i Mariestad och återvände till staden för snart 20 år sedan efter att ha bott i Skövde under sitt yrkesverksamma liv som banktjänsteman. Som hobby har målning i olja och intresse för färg och form funnits med genom livet.

Inspirationen hämtas från naturens färgspel, där hav och himmel har en betydande plats. Målningarna är inte en illustration av naturen, utan kanske snarare en sinnlig närvaro av densamma.

Målningarna får gärna ge betraktaren utrymme för egna tankar och tolkningar.

Utbildning har under åren skett genom olika kurser i färglära och oljemålning samt ikonmålning.

Tack så mycket!