Sara Sandberg


Jag heter Sara Sandberg och är bosatt i Stockholm. Min anknytning till Mariestad har jag genom mina föräldrar som numera bor där. Jag har alltid haft en stor kärlek för konsten och framförallt själv ägnat mig åt akvarell i många år. För ett par år sedan fann jag fotografiet och dess nutida digitala möjligheter till omformning och skapande vilket snabbt för mig blev en passion och en stor källa till glädje. Jag fotograferar mina bilder själv och sätter samman dem i efterproduktion med hjälp av bildbehandlingsprogram och digitalt måleri. Med en del av mina bilder önskar jag förmedla en berättelse eller ett budskap men främst framkalla en individuell känsla hos betraktaren. Jag söker mig ofta till mystiken som finns både inom oss själva och i vår omvärld. Jag dras till det vackra, det mystiska, det surrealistiska. Jag överskrider gärna gränsen mellan dröm och verklighet. 
 
Besök mig gärna på min hemsida: www.saravictoriasandberg.com
Instagram: @saravictoriasandberg

Tack så mycket!